ஜமுனாபரி ஆடு விலை, அடையாளம் மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள்.  ஜமுனாபரி ஆடு விலை


ஜமுனாபாரி ஆட்டின் விலை மற்றும் ஹிந்தியில் அதன் அம்சங்கள்: ஆடு வளர்ப்பு இதில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது உலகில் மிகவும் ஆடுகள் இது நம் நாட்டில் மட்டுமே உள்ளது. நம் நாட்டில் 20க்கும் மேற்பட்ட ஆடு இனங்கள் காணப்படுகின்றன. முக்கிய இனங்களில் ஜமுனாபாரி, பிளாக் பெங்கால், சிரோஹி, தொடாபரி, பீட்டில், பார்பெர்ரி மற்றும் ஒஸ்மானபாடி ஆடுகள் ஹூ.

இன்று கிராமப்புற இந்தியா இந்த கட்டுரையில் ஜமுனாபரி ஆடு (ஜமுனாபரி ஆடு) பற்றி பேசுவார்கள். இதில் நாம் ஜமுனாபாரி ஆட்டின் விலை, இனத்தின் அடையாளம் மற்றும் முக்கிய பண்புகள் (ஜமுனாபரி ஆடு விலை மற்றும் ஹிந்தியில் அதன் அம்சங்கள்) யாருக்குத் தெரியும்

எனவே முதலில் ஜமுனாபரி ஆடு ஆனால் ஒரு முறை பார்க்கலாம்.

ஜமுனாபரி ஆடு ஒரு பார்வை

ஆடு இனம்

ஜமுனாபரி

தோற்றம் இடம்

எட்டாவா (உத்தர பிரதேசம்)

இனத்தின் முக்கிய அம்சம்

வாழ்நாளில் 12 முதல் 14 குழந்தைகளைப் பெற்றெடுக்கும் திறன்

ஆடு அடையாளம்

வெள்ளை, கருப்பு, மஞ்சள், பழுப்பு அல்லது பல்வேறு கலப்பு நிறங்கள்

ஆடு வளர்க்கும் பகுதி

சம்பல் மற்றும் யமுனை நதியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்

ஆடு வளர்ப்பு பயிற்சி

மத்திய ஆடு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மதுரா அல்லது கிருஷி விஞ்ஞான கேந்திரா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது

ஜமுனாபரி ஆடு விலை

30-40 கிலோ கொண்ட ஒரு ஆட்டின் விலை 15 முதல் 20 ஆயிரம் ரூபாய்.

ஜமுனாபரி ஆடு வளர்ப்பு பகுதி

இந்தியாவில் ஜமுனாபாரி ஆடு வளர்க்கும் பகுதி யமுனை நதி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஏராளமாக உள்ளது. இந்த இனத்தின் பிறப்பிடம் உத்தரபிரதேசத்தின் எட்டாவா மாவட்டம் ஆகும். ஆனால் இந்த ஆடுகள் பஞ்சாப் ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தானிலும் காணப்படுகின்றன. அதிக பால் மற்றும் இறைச்சி கொடுப்பதில் பெயர் பெற்ற இந்த இனத்தின் ஆடு வளர்ப்பு விவசாயிகளுக்கு நல்ல லாபத்தை அளிக்கிறது.

ஜமுனாபரி ஆடுகளின் அடையாளம்

  • ஜமுனாபாரி ஆடு இனமானது வெள்ளை, கருப்பு, மஞ்சள், பழுப்பு அல்லது பல்வேறு கலப்பு நிறங்கள் கொண்டது.

  • இந்த ஆடுகளின் முதுகு முடி நீளமாகவும், கொம்புகள் குட்டையாகவும் கூரானதாகவும் இருக்கும்.

  • இந்த ஆடுகள் உயரமானவை மற்றும் பெரிய மடிந்த காதுகள் கொண்டவை.

  • ஜமுனாபரி இன ஆடுகள் மற்ற இனங்களை விட உயரமாகவும் நீளமாகவும் இருக்கும்.

ஜமுனாபரி ஆட்டின் அம்சங்கள்

  • வளர்ந்த ஆடு 50 கிலோ முதல் 80 கிலோ வரை எடையுள்ளதாக இருக்கும்.

  • அவள் வாழ்நாளில் 12 முதல் 14 குழந்தைகளைக் கொடுக்கிறாள்.

  • இந்த ஆடு ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 லிட்டர் வரை பால் கொடுக்கிறது.

  • ஜமுன்பாரி ஆட்டு பால் இது சுவையாகவும் நன்றாகவும் இருக்கிறது.

ஜமுனாபரி ஆடு விலை

ஜமுனாபாரி இன ஆடுகள் 1-2 ஆண்டுகளில் இறைச்சி கொடுக்க தயாராகிவிடும். இந்த ஆடுகளுக்கு சந்தையில் கிராக்கி அதிகம் என்று சொல்லுகிறேன். ஜமுனாபரி ஆடு விலை 15-20 ஆயிரம் ரூபாய். இருந்தாலும் ஆடு விலை அவரது ஆரோக்கியம் மற்றும் எடையைப் பொறுத்தது. சந்தையில் 40-50 கிலோ ஆடு விலை 25 முதல் 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை உள்ளது.

கால்நடை வளர்ப்பு தொடர்பான பிற கட்டுரைகளைப் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் செய்.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *