ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன? இங்கே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஹிந்தியில் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம்


இந்தியில் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம்: நகரங்களில் விவசாயம்! சௌகி நஹி… இது 100 சதவீதம் உண்மை. இனி நகர மக்களும் விவசாயம் செய்ய முடியும்.

இன்று நாம் அத்தகைய நுட்பத்தைப் பற்றி பேசுவோம், இது மண் தேவையில்லை. இந்த நுட்பத்தின் பெயர் – ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம்

எனவே இதற்கு வாருங்கள் வலைப்பதிவு எனக்கு தெரியும் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம் என்றால் என்ன? மற்றும் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம் செய்வது எப்படி?

இந்த வலைப்பதிவில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்

 • ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

 • ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையின் முக்கியத்துவம்

 • ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயம் எப்படி செய்யப்படுகிறது

 • ஹைட்ரோபோனிக் விவசாய ஊட்டச்சத்துக்கள்

 • ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயத்தின் நன்மைகள்

 • ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயத்திற்கு எவ்வளவு செலவாகும்

 • ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயப் பயிற்சி எங்கே கிடைக்கும்


என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்வோம் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம்

எளிமையாகச் சொன்னால் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் நுட்பங்கள் மண் தேவையில்லை. ஆலைக்கு தேவையான அனைத்தும் கனிமங்கள் மற்றும் உரங்கள் இது தண்ணீர் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. பயிர் உற்பத்திக்கு நீர், ஊட்டச் சத்து, ஒளி ஆகிய 3 விஷயங்கள் மட்டுமே தேவை. இந்த 3 பொருட்களை மண் இல்லாமல் வழங்கினால், செடிகள் செழிக்கும். இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் நுட்பங்கள் அது கூறப்படுகிறது.

இத்தொழில்நுட்பத்தில், காலநிலையை கட்டுப்படுத்தி, மண் இல்லாமல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயத்தில், தாவரங்கள் தண்ணீரில் அல்லது மணல் மற்றும் சரளை நீரில் மட்டுமே வளர்க்கப்படுகின்றன.

இந்த நுட்பத்தில் பிளாஸ்டிக் குழாய் அறை இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது கொக்கோ-குழி அது அழைக்கபடுகிறது இந்த கோகோ குழியை எங்கிருந்தும் ரிமோட் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையின் முக்கியத்துவம்

வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை மற்றும் விவசாயத்திற்காக விழும் நிலம் இதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. உயரமான கட்டிடங்களின் மேற்கூரையிலும் இந்த முறையில் சாகுபடி செய்யலாம். நகரவாசிகள் தாங்களாகவே காய்கறிகளை விளைவிக்க முடியும்.

இதுவரை பிரான்ஸ் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் அதிகமாக உள்ளது. இந்தியாவில் புது டெல்லி, மும்பை, பெங்களூர் போன்ற நகரங்களும் இந்த மாடலை மிக வேகமாகப் பயன்படுத்துகின்றன.

ஹைட்ரோபோனிகல் முறையில் வளர்க்கப்படும் காய்கறிகள்

ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயம் எப்படி செய்யப்படுகிறது?

ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயத்தில், குழாய்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. குழாயில் பல துளைகள் செய்யப்படுகின்றன, அதில் தாவரங்கள் நடப்படுகின்றன. இந்த குழாய்கள் மூலம் தாவரங்கள் ஊட்டச்சத்துக்களை எடுத்துக்கொள்கின்றன.

ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன

ஹைட்ரோபோனிக் விவசாய ஊட்டச்சத்துக்கள்

தாவரத்திற்கு தேவையான சத்துக்கள் மண்ணில் தான் காணப்படுகின்றன என்ற கேள்வி உங்கள் மனதில் இருக்கும். எனவே இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் தண்ணீரில் மட்டுமே கரைக்கப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம்.

இந்த கரைசலில் பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன், பொட்டாஷ், துத்தநாகம், சல்பர், மெக்னீசியம், கால்சியம், இரும்பு போன்ற பல ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் தாதுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த தீர்வு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தண்ணீரில் கலக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தாவரங்கள் அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் பெறுகின்றன.

ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயத்தின் நன்மைகள்

 • இத்தொழில்நுட்பத்தில் மண் இல்லாமல் சாகுபடியும் செய்யப்படுகிறது.

 • தாவரங்கள் தண்ணீரிலிருந்து நேரடியாக ஊட்டச்சத்தைப் பெறுகின்றன.

 • மண் பயன்படுத்தப்படாததால் களைகள் வளராது.

 • இந்த நுட்பத்தில் தாவரங்கள் 25-30% வேகமாக வளரும்.

 • காய்கறிகளில் சுவை, சத்து அதிகம் காணப்படுகிறது.

 • இதன் மூலம் மண்ணை மாசுபாட்டிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும்.

 • வீடுகளின் மேற்கூரையிலும் பயிரிடலாம்.

 • இந்த தொழில்நுட்பம் நகரங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது

ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயத்திற்கு எவ்வளவு செலவாகும்?(இந்தியில் ஹைட்ரோபோனிக் விவசாய அமைப்பு செலவு)

இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த, முழு கணினியையும் நிறுவ வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 1 லட்சத்தில் 400 மரக்கன்றுகள் நடும் முறை கிடைக்கும். கணினியை சரியாகப் பயன்படுத்தினால், இரண்டாம் ஆண்டு முதல் விதைகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மட்டுமே செலவிடப்படும்.

ஹைட்ரோபோனிக் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த, சந்தை அல்லது நிறுவனங்களிலிருந்து முழுமையான அமைப்புகளை வாங்கலாம். பெரிய நகரங்களில் தொடக்க நிறுவனங்கள் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் வசதியை மக்களுக்கு வழங்குதல்.

ஹைட்ரோபோனிக் விவசாயப் பயிற்சியை எங்கே பெறுவது?

பொழுதுபோக்கு தோட்டங்கள் முதல் வணிக பண்ணைகள் வரை ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை அமைப்பதற்கு உங்களுடன் பணியாற்றும் பல நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதில், Letsextra Agritech, Bitmines Innovations, Triton Foodworks, Future Farms போன்ற விவசாய ஸ்டார்ட்அப்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து நீங்கள் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அமைப்பை வாங்கலாம். இந்த நிறுவனங்கள் பயிற்சி முதல் கணினி நிறுவல் வரையிலான வசதிகளை வழங்குகின்றன.

இந்த வலைப்பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அதனால் மற்ற நண்பர்கள் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம் தகவலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

இதையும் படியுங்கள் –

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *